Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til landbruksministeren

Datert: 01.02.1991
Besvart: 06.02.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Store deler av laks- og ørretslaktingen er såkalt sanitets-slakting av syk eller antatt syk fisk. For å forebygge, begrense og utrydde smitt- somme sykdommer hos fisk kreves ulike tiltak.

Når akter Landbruksdepartementet å presentere forskrifter om bygging og drift av slakteri og tilvirkingsanlegg for ferskvannsfisk?"


Les hele debatten