Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 14.03.1997
Besvart: 09.04.1997 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Er det riktig at Sosial- og helsedepartementet nå arbeider med forslag til Stortinget om å frata privatpraktiserende psykiatere, psykologer og fysioterapeuter refusjon fra folketrygden, og hva er begrunnelsen for å frata hundrevis av pasienter den behandlingsmulighet de i dag har?


Les hele debatten