Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til justisministeren

Datert: 17.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Det er søkt om politisk asyl for Enis og Vlora Hoxha, born av Haki og Luljeta Hoxha. Alternativt er det søkt om opphald på humanitært grunnlag. Familien har vore i Noreg i over tre år. Vlora er fødd her. Søknadane har fått avslag.

Korleis harmonerer desse avslaga med innhaldet i FNs barnekonvensjon, artikkel 3, 22, 14 punkt 1 og 28?"


Les hele debatten