Spørretimespørsmål fra Jørgen Kosmo (A) til justisministeren

Datert: 18.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Jørgen Kosmo (A)

Spørsmål

Jørgen Kosmo (A): "En rekke tomtefester med eldre festekontrakter møter store vanskelig- heter når grunneiere krever festeavgiftene regulert.

Når regner statsråden med at sivillovbokutvalget kan avslutte sitt arbeid slik at en kan få ryddet opp i regelverket?"


Les hele debatten