Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til justisministeren

Datert: 31.01.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Rungrudee Ruengsri kom til Norge våren 1989. Hennes mor er gift med en nordmann. Rungrudee går nå andre året på Fana gymnas, og har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse.

Vil justisministeren vurdere søknaden ut fra rimelighetsgrunner?"

(Trukket)


Les hele debatten