Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til justisministeren

Datert: 01.02.1991
Besvart: 06.02.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Med bakgrunn i ressurssituasjonen er radartjenesten trukket ut av Utrykningspolitiets plan for UP-distriktene 9 og 10 i 1991. Det innebærer at det ikke vil bli foretatt hastighetskontroll med radar i store deler av Nord-Norge.

Mener justisministeren at andre overvåkingsformer kan erstatte den synlige kontroll som radaren innebærer, slik at trafikksikkerhetsarbeidet ikke blir svekket i Nord-Norge?"


Les hele debatten