Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til fiskeriministeren

Datert: 10.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Ifølge opplysninger i Fiskeribladet har reguleringsopplegget innafor torskefiskeriene slått ut meget ulikt geografisk. Finnmark, Troms og Vesterålen har hatt en nedgang i landa kvantum norsk arktisk torsk på ca 62% i 1990 sammenligna med 1989. Nedgangen i øvrige distrikter er langt lavere.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp dette skeive forholdet?"


Les hele debatten