Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og handelsministeren

Datert: 13.03.1997

Besvart: 09.04.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): Ifylgje administrerende direktør Harald Kjelstad i Selskapet for industrivekst (SIVA) har manglande kompetanse under forhandlingane om EØS-avtalen ført til at store industrietableringar i Norge ikkje har lukkast. EØS-avtalen hindrar Norge å gi dei same ramevilkåra som andre land kan gi.

Kva vil næringsministeren gjera for å retta opp att dette ?


Les hele debatten