Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 15.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Store mengder fisk dumpes i sjøen fra mange fiskefartøyer på grunn av firkantede kvote- og bifangstbestemmelser.

Godtar fiskeriministeren en slik ressursforvaltning, eller vil hun endre bifangstbestemmelsene slik at fiskerne med fordel kan bringe total- fangstene på land?"


Les hele debatten