Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til fiskeriministeren

Datert: 30.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Det såkalla PUSH-programmet der ein skal setja fiskeyngel ut i sjøen for kommersiell gjenfangst har ei økonomisk ramme på 300 mill. kroner over 5-7 år.

Vil etablerte yngelprodusentar av til dømes torsk, kveite og piggvar vera aktuelle leverandørar av yngel til PUSH-prosjektet?"


Les hele debatten