Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til samferdselsministeren

Datert: 30.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Vil statsråden treffe tiltak med sikte på gjenopptakelse av opprinnelig godkjent vinterruteprogram for SAS, slik at reisetrafikken i Nord-Norge kan bli gjennomført som forutsatt?"


Les hele debatten