Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til sosialministeren

Datert: 16.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Ved omlegginga av reforma for mennesker med psykisk utviklingshemming, er det naudsynt for dei tilsette i helse- og sosialsektoren at dei har eit godt kunnskapsmessig grunnlag for dei tenestene som skal ytast.

Kva vil sosialministeren gjere for å sikre at dette vil skje?"


Les hele debatten