Spørretimespørsmål fra Thea Knutzen (H) til sosialministeren

Datert: 17.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Thea Knutzen (H)

Spørsmål

Thea Knutzen (H): "I budsjettet for 1991 vedtok Stortinget enstemmig en bevilgning på 30 mill. kroner med sikte på å gi frivillige organisasjoner bedre arbeids- vilkår når det gjelder deres deltakelse i omsorgsoppgaver. Opprettelse av såkalte frivillighetssentraler som kan koordinere arbeidet var en av forutsetningene, og at departementet skulle utarbeide retningslinjer for disse.

Hvor langt er arbeidet med slike retningslinjer kommet?"


Les hele debatten