Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 24.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Landets mange tusen pendlere har de siste år, i takt med de økede bensinpriser og avgifter, fått sin økonomiske situasjon betydelig forverret.

Foreligger det data som viser at pendlere rekrutterer et større antall uføretrygdede enn tilfellet er fra den øvrige yrkesmessige befolkning?"


Les hele debatten