Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til sosialministeren

Datert: 16.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Ved behandlingen av sosialbudsjettet for 1991 ba et flertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet om en gjennomgang av arbeidsoppgavene til helseavdelingen i Sosialdepartementet, sett i sammenheng med Helsedirektoratet. Dette med sikte på en ny og mer hensiktsmessig organisasjonsstruktur.

Hva har sosialministeren gjort for å få utredet denne problem- stillingen?"


Les hele debatten