Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 01.02.1991
Besvart: 06.02.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Barneombudet har dokumentert omfattende nedskjæringer på tilbud til ungdom i Oslo som vil føre til et uverdig liv for mange unge. Med denne politikken risikerer man at mange unge som voksne blir utgiftsposter istedet for inntektskilder i samfunnsregnskapet.

Hva mener barne- og familieministeren om denne utviklingen, og hva vil han gjøre med det?"


Les hele debatten