Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kulturministeren

Datert: 31.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av kulturminister Åse Kleveland

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Teatrene i Norge har alt for lenge lidd under uklare økonomiske ansvarsforhold mellom staten, fylker og kommuner.

Vil Kulturdepartementet vurdere å fremme forslag til kultur- eller teaterlov som lovfester de økonomiske bidrag til teatrene fra stat, fylker og kommuner?"


Les hele debatten