Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til finansministeren

Datert: 31.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Statsministeren har uttalt at regjeringen Syse gav et for optimistisk bilde da den sa at ledigheten var på veg ned. I Nasjonalbudsjettet for 1991 anslo regjeringen Syse at utførte timeverk ville øke med 3/4 prosent.

Hva er finansministerens anslag for sysselsettingsveksten og utvik- lingen av arbeidsløsheten for 1991 på bakgrunn av de siste arbeidsløshets- tallene?"


Les hele debatten