Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 08.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Mener statsministeren det er uforenelig med demokratiet at en politisk bevegelse begunstiger seg selv ved utøvelse av politisk makt, og vil Regjeringen i så fall bidra til at de skjulte særfordeler arbeider- bevegelsen har skaffet seg ved lave husleier i offentlig betalte bygninger, som for eksempel Folketeaterbygningen, blir opphevet og kompensert, samt at bygningen tilbakeføres den reelle eier?"


Les hele debatten