Spørretimespørsmål fra Finn Thoresen (FrP) til utenriksministeren

Datert: 05.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Finn Thoresen (Uav)

Spørsmål

Finn Thoresen (FrP): "PLO har uten reservasjon støttet Saddam Husseins terror mot sine naboer og oppfordret sine egne til å delta i terroraksjoner, stikk i strid med FNs resolusjoner.

Vil Regjeringen på denne bakgrunn markere at vi ikke godtar internasjonal terrorvirksomhet og forlange at PLOs opplysningskontor i Oslo blir avviklet omgående?"


Les hele debatten