Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til olje- og energiministeren

Datert: 08.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Ein er kjend med at det vert tinga med svenske kjøparar for sal av elektrisk kraft frå Norge.

Har Norge mål for sin energiberedskap, og har statsråden tenkt å setja grenser for sal av elektrisk kraft på langsiktige kontraktar til andre land?"


Les hele debatten