Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til landbruksministeren

Datert: 08.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): Forskningsrapporten fra Norsk institutt for by- og regionforskning viser at langt over halvparten av bøndene i enkelte distrikter kan bli presset ut av yrket.

Hvilke virkemidler kan statsråden tenke å ta i bruk for å ivareta arbeidsplasser og bosettingen i distriktene dersom styringsmulighetene minimaliseres enda sterkere gjennom internasjonaliseringen og tilpassings- prosessen som pågår?"


Les hele debatten