Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til justisministeren

Datert: 08.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "Regjeringen har bekjempelse av økonomisk kriminalitet som en prioritert oppgave.

Har Regjeringen på denne bakgrunn sørget for å undersøke påstanden om at Arbeiderbladets styre skal ha opptrådt i strid med aksjeloven ved å ha drevet for kreditorenes regning og risiko?"


Les hele debatten