Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 04.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Vil fiskeriministeren straks ta initiativ til å oppheve begrensningene for salg av fiskefartøy og oppheve konsesjonsordningen for kystfisket slik Norges Fiskarkvinnelag ber om?"


Les hele debatten