Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 07.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "Det er stort behov for midler til refinansiering av den nord-norske ringnotflåten.

Hvilke tiltak mener statsråden det er aktuelt å sette i verk for å sikre denne delen av fiskeflåten?"


Les hele debatten