Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til næringsministeren

Datert: 06.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av næringsminister Ole Knapp

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): "Gjennom ei kartlegging Næringslivets Hovedorganisasjon har fått gjennomført av norske bedrifters tilpassing til EFs indre marked, går det fram at norsk næringsliv er dårleg førebudde på det som vil skje.

Kva kan og vil myndighetene gjere med dette forholdet?"


Les hele debatten