Spørretimespørsmål fra Helga Haugen (KrF) til næringsministeren

Datert: 07.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av næringsminister Ole Knapp

Helga Haugen (KrF)

Spørsmål

Helga Haugen (KrF): "Norske Sivilingeniørers Forening påstår i brev til departementet at forholdene for små- og mellomstore bedrifter snarere er forverret enn forbedret de siste årene.

Deler departementet denne vurdering og vil det legge til rette for en egen administrasjon som kan koordinere tiltak mot denne delen av industrien for å utløse det vekstpotensiale som finnes for vekst og sysselsetting i disse bedriftene?"


Les hele debatten