Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til miljøvernministeren

Datert: 01.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): "Overvåking av vannkvaliteten i elver og innsjøer er et viktig ledd i miljøforsvaret.

På hvilken måte vil miljøvernministeren sørge for at dette følges opp i forhold til Glomma?"


Les hele debatten