Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 08.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Stadval for lagerplass og forbrenningsanlegg for problemavfall er oppe til debatt i desse dager. Statens forurensningstilsyn skal avgjera stadvalet for lageret, medan Stortinget avgjer kor forbrenningsanlegget skal liggje.

Er statsråden enig i at stadvalet for forbrenningsanlegget må verte klarlagt før ein fastset plassen der avfallet skal lagrast i påvente av at forbrenningsanlegget vert operativt?"


Les hele debatten