Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 06.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "Da Stortinget vedtok bygging av Askøybrua lå det i premissene, det som en forutsetning for å redusere seilingshøyden, at seilingsleden øst for Herdla skulle utvides. Veimyndighetene i Hordaland har ifølge Bergens Tidende 8. februar 1991 gitt uttrykk for at de ikke ser noe behov for å utvide seilingsdybden.

Er samferdselsministeren enig i at Stortingets forutsetninger skal oppfylles i dette tilfelle?"


Les hele debatten