Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til samferdselsministeren

Datert: 07.02.1991
Fremsatt av: Arne Skauge (H)
Besvart: 13.02.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Heilårs ferjefritt vegsamband Oslo-Bergen vert ein realitet då Gudvangen-tunnelen opnar i desember. Stortinget har for 1991 løyvt 42 mill. kroner til nødvendig opprusting av Rv 288 Hol-Aurland, særleg sikrings- tiltak i tunnelane (lys, ventilasjon, gasskontroll, strossing, rassikring m.v.), slik at vegen er forsvarleg til opninga.

Vil statsråden respektere Stortingets løyvingsvedtak og sjå til at dei påkravde arbeida er ferdige etter føresett tidsplan?"(Tatt opp av Arne Skauge)


Les hele debatten