Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 08.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "OBS Stormarked-Morenen kjøpesenter ved E18 har sloss med de fleste instanser gjennom 15 år for å få merket virksomheten. Et henvisningsskilt på Brændemoen har stor betydning for Indre Østfolds største kjøpesenter med 150 arbeidsplasser. Mangelfull skilting gir usikker trafikkavvikling, et betydelig tap av turistinntekter og færre arbeidsplasser.

Vil statsråden ta et initiativ slik at en forsvarlig og sikker trafikkavvikling kan ivaretas?"


Les hele debatten