Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til sosialministeren

Datert: 05.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "I "Utkast til forskrift om opphold og tilsyn i rusmiddel- institusjoner", som nå er ute til høring, fremgår i § 4 at alkoholholdige drikkevarer og farlige gjenstander som blir funnet, beslaglegges under oppholdet. Dette kan tolkes som at institusjonene skal utlevere beslaglagt alkohol etc. ved klientenes utskrivning fra rusmiddelinstitusjonene.

Hva vil statsråden gjøre for å fjerne denne fortolkning og usikkerhetene rundt denne?"


Les hele debatten