Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 06.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Kontaktgruppen for pasientorganisasjoner som blant annet representerer Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund og Norsk Pasientforening, har trukket seg i protest fra planleggingen av det nye rikshospitalet. Årsaken er manglende muligheter for å fremme brukernes interesser.

Vil sosialministeren vurdere å endre planleggingsorganisasjonen slik at brukerne får større innflytelse?"


Les hele debatten