Spørretimespørsmål fra Thea Knutzen (H) til sosialministeren

Datert: 07.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Thea Knutzen (H)

Spørsmål

Thea Knutzen (H): "Ifølge gjeldende regelverk skal det være ansatt gynekolog, anestesi- lege og barnelege ved sykehus som har fødeavdeling. Slike krav er i dag umulige å oppfylle ved flere fødeavdelinger i distriktene. Kirurgene ved disse sykehusene vil ikke ta det medisinske ansvaret for fødeavdelingene.

Vil statsråden medvirke til at fødeavdelingene kan opprettholdes, blant annet ved styrking av jordmortjenesten, kirurgenes utdanning og syketransporttjenesten til og fra sentralsykehus?"


Les hele debatten