Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 29.01.1991
Besvart: 13.02.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Nye regler for asylsøkere/innvandrere gir bestemmelse om at man må være en gruppe på minst 10 for å få norskundervisning. I mindre bygde- samfunn og ved familiegjenforening vil det ofte dreie seg om mindre grupper.

Hva vil statsråden gjøre for å medvirke til at alle asylsøkere/ innvandrere får den nødvendige norskopplæring?"


Les hele debatten