Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 14.03.1997
Besvart: 09.04.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): Under behandling av St.meld. nr. 22 (1995-96) om sivil tjenesteplikt våren 1996, ba Stortinget om at tjenestetida for sivile tjenestepliktige snarest ble satt ned i tråd med at tjenestetida i militærforsvaret er blitt nedkorta.

Når vil redusert tjenestetid for sivile tjenestepliktige bli iverksatt?


Les hele debatten