Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 08.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "334 elever i Osloskolen har fått helt eller delvis medhold fra skoledirektøren i at de ikke har fått den spesialundervisningen de har krav på etter norsk lov. Oslo kommune har til nå ikke fulgt opp skoledirektørens avgjørelse.

Er departementet helt maktesløse når det gjelder å hindre at så mange elever blir fratatt de klare rettighetene til spesialundervisning som lov om grunnskole gir?"


Les hele debatten