Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 01.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Samferdselsdepartementet har gitt flyselskapet Norway Airlines en rutekonsesjon under forutsetning av at den britiske minoritetsaksjonærs styrerepresentanter fjernes.

Er slike krav om rent, norsk styre og utestengning av utlendinger, i tråd med Norges overordnede nærings- og handelsinteresser, i en situasjon hvor tilpasningen til EFs indre marked opplyses å være en prioritert oppgave?"


Les hele debatten