Spørretimespørsmål fra Harald Ellefsen (H) til finansministeren

Datert: 06.02.1991
Besvart: 13.02.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Harald Ellefsen (H)

Spørsmål

Harald Ellefsen (H): "Departementet har gitt Kredittkassen ved K-holding en midlertidig dispensasjon fra eierbegrensningsreglene for eierandel i Bolig- og Nærings- kreditt A/S.

Kan statsråden forsikre at fristen er endelig og at Regjeringens konkurransepolitikk ikke kan gjøre det aktuelt å gi Kreditkassen konsesjon på å overta Bolig- og Næringskreditt A/S?"


Les hele debatten