Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 15.02.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Vil statsminister Gro Harlem Brundtland sørge for granskning av Folketeaterbygningsaken, hvor organisasjoner i arbeiderbevegelsen årlig beriker seg med ca. 10 mill. kroner på fellesskapets bekostning?" (Trukket)


Les hele debatten