Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 14.03.1997
Besvart: 09.04.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): I norske asylmottak lever i dag mange flyktninger som har fått avslag på søknad om asyl/oppholdstillatelse, men som det ikke er mulig å returnere til heimlanda enten fordi forholdene er for utrygge eller fordi det opprinnelige heimlandet nekter å ta imot dem. Disse har i dag verken arbeidstillatelse eller rett til skolegang/studier. Mange har levd i en slik passiviserende, usikker tilværelse i mange år.

Hva vil justisministeren gjøre for å unngå slike forhold?


Les hele debatten