Spørretimespørsmål fra Helen Marie Bøsterud (A) til forsvarsministeren

Datert: 14.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Helen Marie Bøsterud (A)

Spørsmål

Helen Marie Bøsterud (A): "Gjennom massemedia er det framkommet påstand om at Heimevernet samarbeider med Overvåkningspolitiet i kartlegging av flyktninger og asylsøkere i Norge.

Er dette riktig?"


Les hele debatten