Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til miljøvernministeren

Datert: 12.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Byutvikling i Arendal synes nærmest umuliggjort ved inngrep og forbud fra Miljøverndepartementet og fra Riksantikvaren.

Vil kommunalministeren ta initiativ overfor disse slik at byen ikke stagnerer i sitt ønske om å utvikle byen til et bedre handels- og service- senter?"


Les hele debatten