Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 13.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Regelverket for verna arbeidsplassar tykkjest mangelfullt. Mellom anna kan det oppfattast som at arbeidstakarane skal arbeide tilnærma full stilling. Psykisk utviklingshemma har ofte behov for ein kombinasjon av opplæring/trening og arbeid.

Vil statsråden verke til eit klårare regelverk, som ivaretek desse arbeidstakarane sine særlege behov?"


Les hele debatten