Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 13.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "I 1989 hadde vi heile 40 000 årsverk som ei følgje av overtidsarbeid. Ved ei halvering av overtid både i den private og den offentlege sektoren, vil vi kunne få 20 000 nye arbeidsplassar.

Kva initiativ vil arbeids- og administrasjonsministeren gjere for å få til ei meir solidarisk fordeling av arbeidsplassar?"


Les hele debatten