Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til finansministeren

Datert: 19.03.1997
Besvart: 09.04.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): Ulik fortolkning av regelverk gir i dag store forskjeller ved beregning av dokumentavgift ved tinglysing. Når barn bygger bolig for egen regning på foreldrenes eiendom uten at tomt skilles ut, blir man i enkelte sorenskriverembeter, ved senere fradeling av boligtomten, avkrevet dokumentavgift både for hus og tomt.

Kan statsråden medvirke til at det innføres lik praktisering av loven slik at dokumentavgift kun beregnes av tomtens verdi?


Les hele debatten