Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til justisministeren

Datert: 15.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Ved beslutning av 12. mars 1990 har Regjeringen vedtatt å overføre arbeidet med bidragssakene fra lensmannsetaten til trygdeetaten fra 1. januar 1992.

Hvilke ressursmessige konsekvenser vil en slik overføring få og hvordan er disse tenkt løst?"


Les hele debatten