Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til fiskeriministeren

Datert: 14.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "I Sunnmørsposten den 13. februar 1991 står det at berre 300 av dei 430 påmeldte båtane i loddefisket kjem til å delta i fisket.

Kva planar har fiskeriministeren til å omfordele det kvantum som står att, slik at det vedtekje kvantum lodde blir fiska opp?"


Les hele debatten