Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 14.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Hvilken mening har fiskeriministeren med å gi Norges Naturvern- forbunds Barentshav-utvalg observatørstatus i reguleringsrådet som skal ha som formål å være et kontaktledd mellom fiskerne, forskerne og fiskeri- administrasjonen?"


Les hele debatten